INFOTRONIX
世纪兴元科技
技术
              中文  ENG  PYC
航空测试
数据采集
   
产品
+ 飞行测试数据采集系统

 

+ 高速旋转遥测系统

 

+ 大功率遥测数据链

 

+ 无人机测控
 
+ 驱动与控制

 

+ 传感器

 

+ 纳米材料与设备

 

+ 航海运动

 

技术
+ 测试技术
+ 高速旋转遥测技术
+ 大功率无线通讯技术
+ 工业4.0驱动与控制技术
+ 等离子纳米技术
工程应用
+ 工程参数测试
+ 航空测试
+ 旋转遥测
+ 汽车、高铁测试
+ 工业4.0自动检测
+ CAN电机驱动与控制应用
+ 大功率遥测数据链
联系我们
北京世纪兴元科技发展有限责任公司
电话:010-5360 2271
传真:010-6211 4989
邮箱:faq@pcm.cn
地址:北京市海淀区大钟寺13号院华杰大厦5B15 5B16
★您的位置:首页
 产品
飞行测试数据采集系统
高速旋转遥测系统
大功率遥测数据链
     
驱动与控制
传感器
无人机测控
 应用